BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


İlhan Duman Avukatlık Ortaklığı’nda;


Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla stratejiler, hedefler ve yol haritaları belirlenmektedir.


BGYS Politikamızın amacı ile birlikte üst yönetim olarak aşağıdakilerin sağlanacağını taahhüt ederiz. İlhan Duman Avukatlık Ortaklığı, ISO 27001 Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir.  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak, sürekli olgunlaştırma ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı İlhan Duman Avukatlık Ortaklığı bilgi varlıklarını korumak,
  • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini sağlamak ve muhafaza etmek,
  • Bilgi güvenliği risklerinin yönetimi ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için yetki ve sorumlulukları belirlemek,
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Bilgi güvenliğine ilişkin belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin risk yönetimi yaklaşımına destek olmak. Ürün ve teknoloji yönetimine önem vererek gerekli kaynakları oluşturmak,
  • Bilgi güvenliği bağlantılı tarafların standartlara uyum sağlamaları amacıyla farkındalık çalışmaları yapmak, yetkin insan kaynağı bulundurmak,
  • Bilgi güvenliği ile ilişkili standartlara, yasalara ve sözleşmelere uyum sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili, paydaşlarımızın ve ilgili tarafların taleplerini değerlendirmek,
  • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurmak ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri almak,
  • İş sürekliliği planlarını oluşturmak ve yönetmek.